קמיל אלחטיב: “המתת חסד” ביצוע הריגה מיידי של הדג – Ike – Jime

העולם האסייתי מתייחס לזה גם מסיבות איכות הבשר של הדג שמביאים הביתה. במיוחד דג שמיועד לסשימי.