iki jime – איך לטפל נכון בדג לאחר התפיסה ולשמור אותו טרי? (קמיל אלחטיב)

אם כבר יוצאים ומתאמצים קחו לכם טיפ קטן להביא באמת דג טרי הביתה ולא דג חנוק!!!