• החברים ישמחו לשמוע כמה שיותר...כמה שורות יתקבלו באהבה!
 • * באפשרותך להעלות עד 10 תמונות. לחץ על הכפתור לבחירת תמונה נוספת.
 •  
הפרסום חייב להיות עדכני, ענייני וקשור לדיג ספורטיבי ופנאי בלבד.
יתכנו שינויים או עריכת התוכן ע”י צוות מפגש הדייגים.
לא יפורסם פוסט המכיל את התוכן הבא:
 • פוסט לא עדכני
 • בעל גוון מסחרי (לדוגמה: חנות דיג, רשתות, שראק, מכירת דגים…)
 • דיג לא חוקי (לדוגמה: כמות דגים לדייג מעל המותר בחוק, גודל מינימום או שלא ניתן להסיק את גודל המינימום, שיטת דיג אסורות…)
 • דיג באיזור אסור לדיג (לדוגמה: שמורה האסורה בדיג, נמל , איזור עם איסור דיג, דיג דניסים בתקופת בריחה באיזור אסור ,…)
 • דיג יתר (לדוגמה: חתונת לוקוסים, כמות דגים מעל החוק לדייג,
  כמות שלא ניתן להסיק ממנה שייכות לכמות הדייגים העומדת בחוק…)
 • עבירות דיג (דיג מסחרי / ספורטיבי שלא עומד בתנאים…)
 • דגים מוגנים שלא שוחררו / דגים בסכנת הכחדה מתחת לגיל רבייה שלא שוחררו /
  נוסחים העלולים להתפרש כפגיעה בדגה / פגיעה בדגה לא יפורסם.
 •  תכנים: פוגעניים, משמיצים, הערות גזעניות, פוליטיקה, קללות ,השמצות אישיות, קריאה לאלימות ותכנים אלימים, קריאה למעבר על החוק / פוסט כוזב, חוות דעת מכל סוג שהוא על בתי עסק ותכנים שיש בהם סכנה ללשון הרע או שיימינג .
 • תכנים שיש בהם חשש למעבר על זכויות יוצרים.

מפגש הדייגים רשאי למחוק או לא לפרסם תכנים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. מפגש הדייגים לא יהיה חייב לעדכן את הגולש/ת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא יהיה חייב במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים או אי פרסומם.

בעצם העלאת תכנים לאתר / אפליקציה על ידך לאתר / אפליקציה, הנך מקנה למפגש הדייגים רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להפיץ, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר / אפליקציה, באתר / אפליקציה,  באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר לשימוש בתכנים אשר הועלו לאתר / אפליקציה על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר / אפליקציה על ידך מהווה הסכמתך להמחות באופן בלתי חוזר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום.

הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר / אפליקציה וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.

 


* נתקלת בתקלה במהלך העלאת הפוסט, נשמח לשמוע עליה. תוכל ללחוץ כאן כדי ליצור איתנו קשר כעת.