תנאי שימוש באתר ובאפליקציית מפגש הדייגים

תקנון השימוש באתר / אפליקציה הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 1. קדימון – קבלת מדיניות הפרטיות

  אתר ואפליקציית מפגש הדייגים (להלן “האתר” , להלן “האפליקציה”) הוא אתר / אפליקציה המשתמש כאתר / אפליקציה (“מגזין דיג ומרקטפלייס לחובבי הדיג בישראל ובעולם”) ייצוגי עבור מפגש הדייגים והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

  בנוסף השימוש באתר / אפליקציה זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, רכישת מוצרים או שירותים, פתיחת חנות ,  הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר / אפליקציה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

  1.1. השימוש באתר / באפליקציה ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש באתר (“תנאי השימוש”). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר / אפליקציה ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

  1.2. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין הנהלת האתר / אפליקציה, המפעילה את האתר / אפליקציה, לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש ו/או גולש באתר / אפליקציה (” המשתמש”).

  1.3. אם הינך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר / אפליקציה, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר / אפליקציה זה לכל מטרה שהיא.

  1.4. הנהלת האתר / אפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט / התראות לטלפון הנייד ולדפדפן.

  1.5. השימוש באתר ואפליקציית מפגש הדייגים, על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה”), באמצעות הרשמה לאתר / אפליקציה ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנויות האתר / אפליקציה, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע”י הנהלת האתר / אפליקציה מפגש הדייגים.

  במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: “מדיניות הפרטיות”), עליך להימנע משימוש באתר / אפליקציה.

  כל המבצע פעולה באתר / אפליקציה מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר / אפליקציה ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד מפגש הדייגים, האתר / אפליקציה, בעלי האתר / אפליקציה, הנהלת האתר / אפליקציה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפגש הדייגים על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.

 2. קניין רוחני

  האתר / אפליקציה כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר / אפליקציה , קוד האתר / אפליקציה, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר / אפליקציה שייכים במלואם לאתר / אפליקציה הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר / אפליקציה מפגש הדייגים ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר / אפליקציה מפגש הדייגים.

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 3. תוכן האתר / אפליקציה

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר / אפליקציה ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר / אפליקציה. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר / אפליקציה יהיו זמינים לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר / אפליקציה.

  קישורים לאתר / אפליקציה חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר / אפליקציה.

  האתר / אפליקציה מיועד לשימוש פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

  התכנים המוצעים באתר / אפליקציה הינם בבעלותם הבלעדית של מפגש הדייגים ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. מרקטפלייס – Marketplace

  1. יודגש כי האתר / אפליקציה איננו משמש כאתר / אפליקציה מכירות וכי ההנהלה לא תיחשב כמוכרת ו/או כמציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם לגולשים.

  2. מפגש הדייגים מספק פלטפורמת פרסומית לבעלי החנויות או המוכרים המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים לקהל הרחב. למען הסר ספק, מפגש הדייגים אינו מייצר, משווק, מוכר או מספק את המוצרים. מפגש הדייגים מספק לרשות בתי העסק את האתר / אפליקציה כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את מפגש הדייגים כמי שמוכר או מספק את המוצרים ואין לראות במפגש הדייגים כמי שחב באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. מפגש הדייגים אינו צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.

  3. כל הנתונים המוצגים במסגרת המרקטפלייס, לרבות המוצרים, המחירים והמבצעים, מוצגים כפי שהם נמסרים להנהלת האתר / אפליקציה על-ידי צדדים שלישיים ו/או בעלי החנויות, ספקים, יבואנים וללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של הנהלת האתר / אפליקציה, ולהנהלת האתר / אפליקציה לא תהא כל אחריות בגין חוסר התאמה, העדר דיוק או נכונות המחירים המוצגים ו/או לכל נזק או חסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מהסתמכות על המחירים במרקטפלייס.

  4.  ביצוע רכישה יבוצע בהתאם לתנאי המכירה של החנות בה בחרת, ולפי תנאי השימוש במסגרתו, עבור כל מוצר המוצע באתר / אפליקציה למכירה על ידי הספק מוצג “דף מכירה” הכולל את המוצר המוצע למכירה, את השם המסחרי של הספק, מחיר המכירה של המוצר, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים. האחריות על כל הפרטים והמידע המופיעים בדף המכירה הנה על הספק בלבד. וההנהלה לא תהא צד, ישיר או עקיף, לעסקת רכישה כאמור.

  5. הזכות של משתמש הקצה לבצע קנייה באתר / אפליקציה הינה ללא תשלום.

  6. מפגש הדייגים מאפשר לך לרכוש, באמצעות שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט המופיעה באתר / אפליקציה, מוצרים ושירותים שונים (“המוצרים”) ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל (“הספקים”), בדרך נוחה, מהירה וקלה. יובהר כי רכישת המוצרים מתרחשת בינך – המשתמש לבין הספק כאשר מפגש הדייגים מספקת רק כפלטפורמת פרסום וסליקה ואינה כלל צד לעסקת המכר.

  7. בעת בחירה במוצר כלשהו, יתווסף המוצר ל – “סל הקניות” שלך; עם אישורך להשלמת רכישת המוצרים הנמצאים “בסל הקניות” שלך, תבוצע רכישה של כל מוצר ב- “סל הקניות” שלך מהספק הרלוונטי ממנו בחרת לרכוש את המוצר, כאש סכום הרכישה יסלק דרך שירות סליקה המופיע באתר / אפליקציה ויועבר על ידי שירות סליקה ישירות לספקים הרלוונטיים. ההנהלה לא תהא צד, ישיר או עקיף, לעסקת רכישה כאמור וכן אינה מציגה כל מצג בקשר לסוג המוצר, פרטי המוצר, מחיר המוצר ותנאי התשלום בגינו, טיב המוצר, איכות, קיומו במלאי וכל דבר אחר בקשר למוצר.

  8. בעלי החנויות ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר / אפליקציה לכתובת מקובלת בישראל כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים, אלא אם משלוח המוצרים יבוצע על ידי הנהלת האתר / אפליקציה שאז תהיה ההנהלה אחראית אך ורק למשלוח המוצרים שהוזמנו ישירות מההנהלה.

  9. בית העסק מתחייב לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עימו במסגרת החנות ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.

  10. פרסום מוצר לא יהיה מזויף, מטעה או לא מדויק.

  11. אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, מכירה של מוצרים גנובים או כל פעילות לא חוקית אחרת.

  12. המשתמש רשאי לבטל את רכישת הפריט שביצע בחנות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 בכפוף לחוק ביטול עסקת מכר מרחוק. החזרת מוצר תהיה רק אם המוצר חדש, שלא נעשה בו שימוש ושהוא באריזתו המקורית כל עוד אריזתו לא פגומה.  המוצר יוחזר עד 14 ימים מיום קבלתו.  המשתמש ישא בעלות שליחת המוצר ויזוכה אך ורק על עלות המוצר ללא העלות ששולמה עבור המשלוח בעת הרכישה. מוצרים שמחירם נמוך מ 50 ש”ח לא יוחזרו.

  13. במידה והלקוח הזין כתובת שגויה יחוייב הלקוח בדמי הטיפול.

  14. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

 5. ניהול משתמשים ומבקרים באתר / אפליקציה

  הנהלת האתר / אפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

  צוות האתר / אפליקציה / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר / אפליקציה. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר / אפליקציה לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר / אפליקציה מפגש הדייגים.

  הנך האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

 6. גילוי נאות

  באתר / אפליקציה זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר / אפליקציה וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר / אפליקציה המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 7. איזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר / אפליקציה ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

נערך פעם אחרונה ב 17/03/2019